Search
Close this search box.
ዕቅድ ትውውቅ
የ2016 በጀት ዓመት ዕቅድ ትውውቅ ፕሮግራም
የአፈፃፀም ግምገማ
ከክፍለ ከተማ አመራሮች ጋር የአፈፃጸም ዕቅድ ትውውቅ ፕሮግራም
ዲጂታላይዜሽን
የከተማው የግብር ከፋዮች መረጃ አደረጃጀት በከፊል
Previous slide
Next slide

የመምሪያ ኃላፊ መልዕክት

ግብር አግባብነት ባላቸው ህጎች በመንግስት የሚጣል ከመሆኑም በላይ ግብር ለስልጣኔ የሚከፈል ዋጋ ነው። 
በመሆኑም ግብር በየትኛውም አለም የሚፈፀም ኩነት መሆኑን በመረዳት በክልላችን ብሎም የክልሉ ዋና መዲና በሆነችው ዋና ከተማ የሚኖሩ ወደግብር ከፋዮችም ግብር በመክፈል አገራዊና ክልላዊ ለሚኖሩባት ከተማ የማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ችግር መፍቻ መንገድ ብቻ ሳይሆን የከተማውን መሰረት ልማት ለማልማት ዋና መስሪያ መሆኑን በመገንዘብ የባህር ዳር ግብር ከፋዮች ግብርን የመክፍል ልምድ አስገዳጅና በጫና ሳይሆን ለስልጣኔ የሚከፈል መሆኑን በመረዳት የሚከፍል፣ ህግ አክባሪ፣ ዘመናዊ፣ ለአገሩና ለወገኑ እድገት ተቆርቋሪ መሆኑን እስከአሁን በመጣንበት “ግብር በራሱ ተነሳሽነት” በመክፈል ወገናዊነትን አሳይቷል። ይህ የባህርዳር ነጋዴ ግብር ከፋይ የስልጣኔ መገለጫ መሆኑን ማሳያ ነው።

አቶ ሙሉዓለም ተፈራ
መምሪያ ኃላፊ

ወቅታዊ መረጃዎች

Revenue Collection News

17 Jan 2024

የባህርዳር ከተማ አስተዳድር ገቢዎች መምሪያ 2,620,484,722.5 ቢሊዮን ብር ሰበሰበ
የባህርዳር ከተማ አስተዳድር ገቢዎች መምሪያ በ2016 በጀት ዓመት 8,514,172,957.00 ለመሰብሰብ አቅዶ እስከ እስከ ጥር 03 ቀን 2016 ዓ.ም 1,935,767,109.63 ቢሊዮን ብር ሰበሰበ

Other News

8 Jan 2024

በገቢ ሪፎርም ስራዎች ላይ ውይይት ተደረገ
በከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስቴር የከተሞች ገቢ ሪፎርም ፕሮጀክት ጽ/ቤት ከአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ፣ ከክልሉ እና ከባህርዳር ከተማ ገቢዎች ጽ/ቤት ከመጡ አመራሮችና ባለሙያዎች ጋር የገቢ ሪፎርም ስራዎችን በሚመለከት በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ውይይት ተደረገ፡፡

Other News

23 Dec 2023

የንግድ ስራ እና የኪራይ ገቢ ግብር ከፋዮች የግብር አወሳሰን መመሪያ
በአማራ ክልል ለሚገኙ የደረጃ “ሀ” ደረጃ “ለ” እና ደረጃ “ሐ” የንግድ ስራ እና የኪራይ ገቢ ግብር ከፋዮች የግብር አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 15/2015 ዓ.ም ንዑስ አንቀፅ 6 መሠረት የቤት ኪራይ ገቢ ግብርን በግምት ለመወሰን የሚከተሉት መልዕክቶች ትኩረት መስጠት ይገባል።

Uncategorized

22 Dec 2023

ከኤክሳይዝ ታክስ ነጻ የተደረጉ ዕቃዎች
ኤክሳይዝ ታክስ በቅንጦት ዕቃዎች፣ የህብረተሰቡን ጤንነት የሚጎዱ እና ማህበራዊ ችግርን የሚያስከትሉ ዕቃዎችን አጠቃቀም ለመቀነስ ሲባል እንዲሁም ዋጋቸው ጨመረም አልጨመረም መሠረታዊ በመሆናቸው ምክንያት የገበያ ፍላጎታቸው በማይቀንስ ዕቃዎች ላይ ይጣላል፡፡ ከኤክሳይዝ ታክስ ነጻ ከተደረጉ እቃዎች መካከል ዋና ዋናዎቹ ለማየት read more የሚለውን በመጫን ማየት ይቻላል።

Revenue Collection News

22 Dec 2023

የባህር ዳር ከተማ አስተዳድር ገቢዎች መምሪያ ከ 1.6 ቢሊየን ብር በላይ ሰበሰበ
የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ገቢዎች መምሪያ በ2016 በጀት ዓመት 8,514,172,957.00 ለመሰብሰብ አቅዶ እስከ ታህሳስ 05/2016 ዓ.ም ብር 1,655,157,697.40 ወይም 19.44 በመቶ ተሰብስቧል።

Other News

22 Dec 2023

የብረታብረት፣ የአውቶሞቲቭ እና “ኢንደስትሪያል” ዘይቶችና ቅባቶች ወደ አገር ሲገቡም ሆነ በአገር ውስጥ ሲሸጡ የተጨማሪ እሴት ታክስ እንደሚሰበሰብባቸው ያውቁ ይሆንን?
የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ የፌዴራል ገንዘብ ሚኒስቴርን ደብዳቤና ቁጥር ጠቅሶ ለመምሪያዎች ባስተላለፈው መልዕክት የሚኒስቴሩ ደብዳቤ ከወጣበት መጋቢት 06 ቀን 2015 ዓ.ም በፊት የተገባን የአቅርቦት ውል ሳይጨምር የብረታ ብረት፣ የአውቶሞቲቭ እና ኢንደስትሪያል ዘይቶችና ቅባቶች ወደ አገር ውስጥ ሲገቡም ሆነ ምርቶች በአገር ውስጥ ሲሸጡ የተጨማሪ እሴት ታክስ ሊሰበሰብ የሚገባ መሆኑን እና ከተጠቀሰው ቀን በፊት የተጻፉ ማስፈፀምያ ደብዳቤዎች እና እነሱን መሠረት ያደረጉ ደብዳቤዎች በአዲስ የተተኩ መሆኑን አሳውቋል።